Ljubav raste samo kada se dijeli. Možeš je imati više za sebe samo kada ju daruješ drugima.

Brian Tracy